Salmene 140:11

Salmene 140:11 NB

Glødende kull skal ristes ut over dem, han skal styrte dem i dype huler, så de ikke skal reise seg igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del