Salmene 140:10

Salmene 140:10 NB

La disse som omgir meg, få over sitt eget hode den ulykke deres lepper volder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del