Salmene 14:7

Salmene 14:7 NB

Å, om det fra Sion ville komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del