Salmene 14:6

Salmene 14:6 NB

Gjør bare den elendiges råd til skamme! For Herren er hans tilflukt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del