Salmene 14:5

Salmene 14:5 NB

Da blir de grepet av stor redsel. For Gud er med den rettferdige ætt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del