Salmene 14:4

Salmene 14:4 NB

Forstår de da ingen ting, alle disse som gjør urett, disse som eter mitt folk som de eter brød? På Herren kaller de ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del