Salmene 139:8

Salmene 139:8 NB

Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 139:8