Salmene 139:7

Salmene 139:7 NB

Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del