Salmene 139:6

Salmene 139:6 NB

Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del