Salmene 139:5

Salmene 139:5 NB

Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del