Salmene 139:22

Salmene 139:22 NB

Jeg hater dem med et fullkomment hat, de er mine fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del