Salmene 139:20

Salmene 139:20 NB

Det er de som taler imot deg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del