Salmene 139:2

Salmene 139:2 NB

Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del