Salmene 139:19

Salmene 139:19 NB

Å Gud, om du ville drepe de onde! Dere blodtørstige menn, vik fra meg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del