Salmene 139:17

Salmene 139:17 NB

Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 139:17