Salmene 139:15

Salmene 139:15 NB

Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del