Salmene 139:13

Salmene 139:13 NB

Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 139:13

Del