Salmene 139:12

Salmene 139:12 NB

så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del