Salmene 139:11

Salmene 139:11 NB

Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del