Salmene 139:10

Salmene 139:10 NB

så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 139:10