Salmene 139:1

Salmene 139:1 NB

Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del