Salmene 136:9

Salmene 136:9 NB

månen og stjernene til å råde om natten - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:9