Salmene 136:3

Salmene 136:3 NB

Pris herrenes Herre, - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:3