Salmene 136:25

Salmene 136:25 NB

ham som gir føde til alt kjød - for hans miskunnhet varer til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:25