Salmene 136:22

Salmene 136:22 NB

ga det som arv til Israel, sin tjener - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:22