Salmene 136:20

Salmene 136:20 NB

og Og, Basans konge - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:20