Salmene 136:19

Salmene 136:19 NB

Sihon, amorittenes konge - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:19