Salmene 136:12

Salmene 136:12 NB

med sterk hånd og med utrakt arm - for hans miskunnhet varer til evig tid
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 136:12