Salmene 133:3

Salmene 133:3 NB

Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del