Salmene 133:2

Salmene 133:2 NB

Det er som den gode oljen på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg - den flyter ned på kanten av hans kledning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del