Salmene 132:5

Salmene 132:5 NB

før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del