Salmene 132:3

Salmene 132:3 NB

Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng
NB: Norsk Bibel 88/07
Del