Salmene 132:2

Salmene 132:2 NB

Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs Veldige et løfte
NB: Norsk Bibel 88/07
Del