Salmene 132:17

Salmene 132:17 NB

Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del