Salmene 132:16

Salmene 132:16 NB

Hennes prester vil jeg kle med frelse, hennes fromme skal rope med fryd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del