Salmene 132:15

Salmene 132:15 NB

Hennes føde vil jeg storlig velsigne, hennes fattige vil jeg mette med brød.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del