Salmene 132:12

Salmene 132:12 NB

Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del