Salmene 132:11

Salmene 132:11 NB

Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del