Salmene 13:6

Salmene 13:6 NB

Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del