Salmene 13:3

Salmene 13:3 NB

Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del