Salmene 129:8

Salmene 129:8 NB

Og de som går forbi sier ikke: Herrens velsignelse være over dere, vi velsigner dere i Herrens navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del