Salmene 129:7

Salmene 129:7 NB

Den som skjærer det, får ikke hånden full. Den som binder nek, fyller ikke sitt fang.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del