Salmene 129:6

Salmene 129:6 NB

De skal bli lik gress på taket, som visner før en får rykket det opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del