Salmene 129:5

Salmene 129:5 NB

De skal bli til skamme og vike tilbake, alle de som hater Sion.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del