Salmene 129:3

Salmene 129:3 NB

Plogmenn har pløyd min rygg, de har trukket lange furer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del