Salmene 129:2

Salmene 129:2 NB

Mange ganger har de stridd mot meg helt fra jeg var ung, men de har ikke seiret over meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del