Salmene 126:4

Salmene 126:4 NB

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!*
NB: Norsk Bibel 88/07
Del