Salmene 126:3

Salmene 126:3 NB

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del