Salmene 126:2

Salmene 126:2 NB

Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del