Salmene 121:8

Salmene 121:8 NB

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del